WSPARCIE EKSPERTÓW NA DRODZE DO WIELKIEGO RESKILLINGU

Poznanie rozwiązań reskillingowych, stosowanych z sukcesem przez firmy, niewątpliwie może być pomocne dla przedsiębiorstw, które takich rozwiązań jeszcze nie wdrożyły. Niestety sama znajomość case studies często nie wystarczy.

W przypadku braku doświadczenia specjalistów HR, czy też innych barier na drodze do reskillingu,nieodzowne może się okazać wsparcie firm eksperckich, takich jak Future Collars. Od ponad 6 lat szkoła Future Collars dostarcza na rynku rozwiązania edukacyjne oparte na nowoczesnych oraz dopasowanych do potrzeb szkoleń online ze wsparciem mentorów praktyków. Firma wspiera organizacje, które chcą sprawnie funkcjonować w świecie nowych technologii i cyfryzujacej się gospodarce.

Poniżej prezentujemy przykłady programów reskillingowych Future Collars, stworzonych na potrzeby największych przedsiębiorstw z różnych sektorów.

Zobacz także
Odwaga i wsparcie mają kluczowe znaczenie w każdej dziedzinie, nie tylko w IT.
Ponad połowa pracujących Polaków w wieku 30-59 lat myślących o zmianę branży rozważa sektor IT.