Skuteczny reskilling do IT tylko z dobrym angielskim

Reskilling.pl: Jakie znaczenie dla udanego reskillingu w branży IT ma znajomości języka angielskiego? Czy możesz wyjaśnić, dlaczego angielski jest tak ważną umiejętnością dla tych, którzy chcą się przekwalifikować w branży IT?

EKLEKTIKA: Angielski jest uważany za globalny język biznesu i technologii. W branży IT niezbędna jest umiejętność efektywnego i jasnego komunikowania się ze współpracownikami, klientami i odbiorcami z całego świata. Angielski jest również podstawowym językiem używanym w większości dokumentacji IT, materiałach szkoleniowych i zasobach internetowych, więc dobra znajomość tego języka jest niezbędna do zrozumienia i korzystania z tych zasobów.

Czy możesz podać przykład, jak dobra znajomość angielskiego może pomóc komuś, kto chce się przekwalifikować w branży IT?

Oczywiście. Powiedzmy, że ktoś chce się przekwalifikować w dziedzinie rozwoju oprogramowania. Jeśli ma dobrą znajomość angielskiego, będzie w stanie czytać i rozumieć dokumentację techniczną i podręczniki programowania w języku angielskim. Będzie również w stanie skutecznie komunikować się z członkami swojego zespołu i klientami, co jest niezbędne dla udanego rozwoju oprogramowania. Dodatkowo, będzie miał dostęp do szerszego zakresu możliwości pracy i zasobów, ponieważ wiele z najlepszych firm w branży rozwoju oprogramowania ma siedzibę w krajach anglojęzycznych. Ponadto, wielu specjalistów IT uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i wydarzeniach, gdzie angielski jest głównym językiem komunikacji, a posiadanie zaawansowanej znajomości angielskiego pozwala im w pełni uczestniczyć i korzystać z tych możliwości zarówno w kontekście zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także w aspekcie networkingowym. To z kolei może pomóc zrobić karierę w branży, dać szansę na nowe rozwojowe i dochodowe projekty.

Jakie wyzwania może napotkać ktoś, kto nie mówi biegle po angielsku, próbując przekwalifikować się w branży IT?

Jeśli ktoś nie mówi płynnie po angielsku, może mieć trudności ze zrozumieniem dokumentacji technicznej i materiałów branżowych. To może z kolei utrudnić naukę nowych umiejętności i technologii. Może mieć również problemy z komunikowaniem się ze współpracownikami lub klientami, co może ograniczyć możliwości zatrudnienia i awansu w branży. Dodatkowo, będzie mieć ograniczony dostęp do źródeł internetowych i możliwości nawiązywania kontaktów, ponieważ wiele z nich jest wyłącznie w języku angielskim.

Dlaczego komunikacja ustna jest w IT co najmniej tak samo ważna, jak komunikacja pisemna?

Oprócz komunikacji pisemnej, bardzo dobra znajomość języka angielskiego jest również niezbędna do skutecznej komunikacji werbalnej w branży IT. Ponieważ technologia staje się coraz bardziej zintegrowana z każdym aspektem naszego życia, od specjalistów IT często wymaga się wyjaśniania złożonych koncepcji technicznych odbiorcom nieposiadającym wiedzy technicznej. Posiadanie dobrej znajomości języka angielskiego pozwala im skutecznie komunikować się i wyjaśniać te koncepcje w sposób, który jest łatwy do zrozumienia.

Innym ważnym aspektem branży IT jest praca zespołowa i współpraca. Język angielski jest najczęściej używanym językiem w zespołach i ważne jest, aby członkowie zespołu mogli się wzajemnie rozumieć i skutecznie komunikować. Wysoki poziom językowy pozwala członkom zespołu na efektywną współpracę, niezależnie od ich języka ojczystego. Obecnie coraz częściej pracujemy w zespołach międzynarodowych, gdyż możliwość pracy zdalnej w naturalny sposób "zaciera granice". Multikulturowość i wielojęzyczność wymaga uniwersalnego narzędzia komunikacji, a nim jest najczęściej właśnie język angielski. Dzięki niemu zespoły mogą być bardziej produktywne i wydajne, co ostatecznie prowadzi do lepszych wyników.

Jaką radę przekazałabyś dla kogoś, kto chce się przekwalifikować w branży IT i nie mówi płynnie po angielsku?

Pierwszą radą byłoby zainwestowanie w naukę angielskiego. Można to zrobić poprzez zajęcia zorganizowane pod okiem doświadczonego lektora, zasoby online lub programy immersyjne. Ważne jest, aby jak najczęściej ćwiczyć mówienie i pisanie po angielsku, czy to poprzez rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka, czy też pisanie maili i raportów po angielsku. Dodatkowo, ważne jest, aby szukać możliwości nawiązywania kontaktów w języku angielskim. Pomoże Ci to zbudować sieć wsparcia i uzyskać dostęp do zasobów, które są dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb. Jednym z narzędzi, które mogę też polecić jest nasza autorska platforma https://eklektika.pl/platforma-angielskiego/ dedykowana specjalnie branży IT i e-commerce, gdzie można ćwiczyć umiejętności językowe i słownictwo specjalistyczne. Pracę na platformie warto jednak uzupełniać regularnymi spotkaniami z lektorem, żeby ćwiczyć aktywne stosowanie języka w mowie i w piśmie, a także otrzymać feedback oraz wsparcie językowe od doświadczonego trenera.

Dziękujemy za rozmowę

 

Iwona Braun-Nowak – EdTech ekspert & agile coach. Założycielka szkoły angielskiego Eklektika – Language Means Business – lidera szkoleń językowych dla IT. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Swiss Competence Centre for Innovations in Learning (scil) na Uniwersytecie St. Gallen.

Od ponad 15 lat zajmuje się szkoleniami językowymi dla osób z branży IT. Prowadzi szkołę angielskiego online www.eklektika.pl dla firm i osób prywatnych, które chcą szybko i skutecznie poprawić swój angielski biznesowy i branżowy, zwłaszcza w IT i e-biznesie. 99% kursów językowych odbywa się zdalnie. Obsługuje zarówno rynek polski, jak i rynki zagraniczne – m.in. UK, USA, Czechy, Niemcy, Szwajcarię a nawet Hong Kong. Szkoła skoncentrowana jest na branży IT oferując nowoczesne narzędzia edukacyjne oraz trenerów przygotowanych pod specyfikę tej branży. www.eklektika.pl

Zobacz także
ebook na gpw
„Upskilling Reskilling. Czas na przyspieszenie”
premiera ebooka
Spotkanie na GPW dla przedstawicieli firm odpowiedzialnym za HR, programy szkoleniowe i rozwój firmy