Skuteczny reskilling do IT tylko z dobrym angielskim

Reskilling.pl: Jakie znaczenie dla udanego reskillingu w branży IT ma znajomości języka angielskiego? Czy możesz wyjaśnić, dlaczego angielski jest tak ważną umiejętnością dla tych, którzy chcą się przekwalifikować w branży IT?

EKLEKTIKA: Angielski jest uważany za globalny język biznesu i technologii. W branży IT niezbędna jest umiejętność efektywnego i jasnego komunikowania się ze współpracownikami, klientami i odbiorcami z całego świata. Angielski jest również podstawowym językiem używanym w większości dokumentacji IT, materiałach szkoleniowych i zasobach internetowych, więc dobra znajomość tego języka jest niezbędna do zrozumienia i korzystania z tych zasobów.

Czy możesz podać przykład, jak dobra znajomość angielskiego może pomóc komuś, kto chce się przekwalifikować w branży IT?

Oczywiście. Powiedzmy, że ktoś chce się przekwalifikować w dziedzinie rozwoju oprogramowania. Jeśli ma dobrą znajomość angielskiego, będzie w stanie czytać i rozumieć dokumentację techniczną i podręczniki programowania w języku angielskim. Będzie również w stanie skutecznie komunikować się z członkami swojego zespołu i klientami, co jest niezbędne dla udanego rozwoju oprogramowania. Dodatkowo, będzie miał dostęp do szerszego zakresu możliwości pracy i zasobów, ponieważ wiele z najlepszych firm w branży rozwoju oprogramowania ma siedzibę w krajach anglojęzycznych. Ponadto, wielu specjalistów IT uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i wydarzeniach, gdzie angielski jest głównym językiem komunikacji, a posiadanie zaawansowanej znajomości angielskiego pozwala im w pełni uczestniczyć i korzystać z tych możliwości zarówno w kontekście zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także w aspekcie networkingowym. To z kolei może pomóc zrobić karierę w branży, dać szansę na nowe rozwojowe i dochodowe projekty.

Jakie wyzwania może napotkać ktoś, kto nie mówi biegle po angielsku, próbując przekwalifikować się w branży IT?

Jeśli ktoś nie mówi płynnie po angielsku, może mieć trudności ze zrozumieniem dokumentacji technicznej i materiałów branżowych. To może z kolei utrudnić naukę nowych umiejętności i technologii. Może mieć również problemy z komunikowaniem się ze współpracownikami lub klientami, co może ograniczyć możliwości zatrudnienia i awansu w branży. Dodatkowo, będzie mieć ograniczony dostęp do źródeł internetowych i możliwości nawiązywania kontaktów, ponieważ wiele z nich jest wyłącznie w języku angielskim.

Dlaczego komunikacja ustna jest w IT co najmniej tak samo ważna, jak komunikacja pisemna?

Oprócz komunikacji pisemnej, bardzo dobra znajomość języka angielskiego jest również niezbędna do skutecznej komunikacji werbalnej w branży IT. Ponieważ technologia staje się coraz bardziej zintegrowana z każdym aspektem naszego życia, od specjalistów IT często wymaga się wyjaśniania złożonych koncepcji technicznych odbiorcom nieposiadającym wiedzy technicznej. Posiadanie dobrej znajomości języka angielskiego pozwala im skutecznie komunikować się i wyjaśniać te koncepcje w sposób, który jest łatwy do zrozumienia.

Innym ważnym aspektem branży IT jest praca zespołowa i współpraca. Język angielski jest najczęściej używanym językiem w zespołach i ważne jest, aby członkowie zespołu mogli się wzajemnie rozumieć i skutecznie komunikować. Wysoki poziom językowy pozwala członkom zespołu na efektywną współpracę, niezależnie od ich języka ojczystego. Obecnie coraz częściej pracujemy w zespołach międzynarodowych, gdyż możliwość pracy zdalnej w naturalny sposób "zaciera granice". Multikulturowość i wielojęzyczność wymaga uniwersalnego narzędzia komunikacji, a nim jest najczęściej właśnie język angielski. Dzięki niemu zespoły mogą być bardziej produktywne i wydajne, co ostatecznie prowadzi do lepszych wyników.

Jaką radę przekazałabyś dla kogoś, kto chce się przekwalifikować w branży IT i nie mówi płynnie po angielsku?

Pierwszą radą byłoby zainwestowanie w naukę angielskiego. Można to zrobić poprzez zajęcia zorganizowane pod okiem doświadczonego lektora, zasoby online lub programy immersyjne. Ważne jest, aby jak najczęściej ćwiczyć mówienie i pisanie po angielsku, czy to poprzez rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka, czy też pisanie maili i raportów po angielsku. Dodatkowo, ważne jest, aby szukać możliwości nawiązywania kontaktów w języku angielskim. Pomoże Ci to zbudować sieć wsparcia i uzyskać dostęp do zasobów, które są dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb. Jednym z narzędzi, które mogę też polecić jest nasza autorska platforma https://eklektika.pl/platforma-angielskiego/ dedykowana specjalnie branży IT i e-commerce, gdzie można ćwiczyć umiejętności językowe i słownictwo specjalistyczne. Pracę na platformie warto jednak uzupełniać regularnymi spotkaniami z lektorem, żeby ćwiczyć aktywne stosowanie języka w mowie i w piśmie, a także otrzymać feedback oraz wsparcie językowe od doświadczonego trenera.

Dziękujemy za rozmowę

 

Iwona Braun-Nowak – EdTech ekspert & agile coach. Założycielka szkoły angielskiego Eklektika – Language Means Business – lidera szkoleń językowych dla IT. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Swiss Competence Centre for Innovations in Learning (scil) na Uniwersytecie St. Gallen.

Od ponad 15 lat zajmuje się szkoleniami językowymi dla osób z branży IT. Prowadzi szkołę angielskiego online www.eklektika.pl dla firm i osób prywatnych, które chcą szybko i skutecznie poprawić swój angielski biznesowy i branżowy, zwłaszcza w IT i e-biznesie. 99% kursów językowych odbywa się zdalnie. Obsługuje zarówno rynek polski, jak i rynki zagraniczne – m.in. UK, USA, Czechy, Niemcy, Szwajcarię a nawet Hong Kong. Szkoła skoncentrowana jest na branży IT oferując nowoczesne narzędzia edukacyjne oraz trenerów przygotowanych pod specyfikę tej branży. www.eklektika.pl

Zobacz także
Odwaga i wsparcie mają kluczowe znaczenie w każdej dziedzinie, nie tylko w IT.
Ponad połowa pracujących Polaków w wieku 30-59 lat myślących o zmianę branży rozważa sektor IT.