Anna Podlewska

Credit Agricole Bank Polska SA.
Dyrektor ds. Strategicznych Inicjatyw HR

Dyrektor ds. Strategicznych Inicjatyw HR w Credit Agricole Bank Polska SA. Od 19 lat wspieram pracowników i organizację odpowiadając za procesy i programy HR. Moje doświadczenie obejmuje obszary rekrutacji, oceny i rozwoju, a ostatnie lata - programy strategiczne i transformacyjne dotyczące m.in. zaangażowania, przywództwa, kultury organizacyjnej, well-being i różnorodności. Wdrożone rozwiązania zwiększyły zaangażowanie pracowników, zostały też nagrodzone w konkursach rynkowych: Excellence Employer Brand Award oraz Siła Przyciągania. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem w Radzie Programowej Instytutu Reskillingu oraz jury konkursów The Best of Well-Being oraz Siła Przyciągania.

Zobacz także
Ewa Małyszko PFR

Ewa Małyszko

PFR TFI S.A.
prezes zarządu
BNP Paribas Magda Nowiska

Magdalena Nowicka

BNP Paribas
wiceprezes zarządu
Małgorzata Bonikowska THINKTANK

dr Małgorzata Bonikowska

THINKTANK
prezes ośrodka
Marta Dworakowska

Marta Dworowska

Amazon
Dyrektorka ds. zasobów ludzkich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej